• 1402/10/17 - 09:44
  • - تعداد بازدید: 38
  • - تعداد بازدیدکننده: 38
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اطلاعیه شماره ۶ معاونت توسعه

اطلاعیه شماره ۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

اطلاعیه شماره ۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص برنامه زمان بندی، مکان و شرایط انجام مصاحبه تخصصی و عمومی واجدین شرایط آزمون استخدامی مهرماه ۱۴۰۲

به اطلاع واجدین شرایط آزمون استخدامی مهر‌ماه ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان می رساند مصاحبه تخصصی و عمومی واجدین شرایط  از روز یکشنبه ۱۷ دیماه، طبق برنامه اعلامی در نوبت‌های صبح و عصر در بیمارستان شهدای عشایر درب اصلی خیابان انقلاب، ساختمان آموزش مهارت های بالینی (درمانگاه سابق) برگزار خواهد شد.
جهت آگاهی از ساعت، روز و تاریخ مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس Lums.ac.ir  زیر لینک اطلاعیه ها، اطلاعیه شماره ۶ مراجعه فرمایید.
تذکر مهم: عدم مراجعه در موعد مقرر طبق برنامه مندرج در سایت به منزله انصراف از ادامه فرایند آزمون تلقی خواهد شد.

#مدیریت منابع انسانی دانشگاه
روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 357
کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
خبرنگار

منصوره شرافتی