لیست کارشناسان (رابطین) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تماس

       

ستاد دانشگاه

1

عباس شیرزاد

ستاد

09166632088

2

علی حیدری

ستاد

09166632690

3

سیده منصوره شرافتی

ستاد

09166693562

4

سارا گله دار

ستاد

09907239353

5

عزیز کلهر

ستاد

09057904412

6

توکل خادمی

ستاد

09166698051

شبکه ها

1

نعمت بازوند

شبکه رومشکان

09191308629

2

شیرین غلامرضایی

مرکز بهداشت شهرستان

09166616818

3

سجاد نوروزی

شبکه نورآباد

09106101366

4

احسان نعمتی

شبکه سپیددشت

09166688011

5

آقای حسامی

سراب دوره

09044123788

6

موسی رضایی

شبکه کوهدشت

09166600675

7

احمد جعفری

شبکه پلدختر

09163974867

8

بهروز بیرانوند

شبکه دورود

09169632139

9

فرشته ندری

شبکه الشتر

09920642776

10

جواد جوکار

شبکه ازنا

09369409859

11

حامد منصوری

شبکه الیگودرز

09187661025

12

آقای گودرزی

شبکه بروجرد

09166686339

بیمارستان ها

1

خانم امیری

ب ابن سینا نورآباد

09169805621

2

میثم زیودار

ب شهید مدنی

09169565146

3

مهدی آسترکی

ب امام جعفر صادق (ع)

09166661612

3

عقیل حیدری

ب ولیان الیگودرز

09169661985

09168783689

4

فرهنگ کدخدایی

ب شهدای عشایر

09106040689

5

مبین حیدری

ب شهدای عشایر

09168783689

6

سیروس بازوند

ب مهر

09163634565

7

شهرام سپهوند

ب شهیدرحیمی

09375811647

8

مهدی ویسی

ب امام کوهدشت

09166769807

9

سید روح الدین نظری

ب امام علی (ع)ازنا

09166644992

10

امین فرهادی پور

ب امام خمینی (ره) بروجرد

09160492979

معاونت ها

1

مرضیه محبوبی فر

معاونت غذا و دارو

09160783291

2

بهمن راد

معاونت آموزشی

09373688118

3

زینب درگاه پور

معاونت آموزشی

09163608350

4

رزیتا یعقوب زاده

معاونت توسعه

09166675732

5

مصطفی باقری

معاونت دانشجویی ، فرهنگی

09167169440

6

اکبر خسروی

معاونت تحقیقات و فناوری

09167524051

7

همت عباسی

معاونت درمان

09359263515

8

یاسمین موسوی

معاونت بهداشت

09160209484

 

دانشکده ها

1

پریا جافر پور

پرستاری

09221175458

2

زهرا بیرانوندی

پیراپزشکی

0993446094

3

زهرا رضایی

پرستاری و مامایی

09933844802

4

نسترن رضایی

بهداشت

09920277459

5

کیمیا چنگایی

مامایی

09165495842

6

سمیه الهیاری

پرستاری پلدختر

09167171741

7

کیمیا نادری

دندانپزشکی

09167065428

8

مجتبی فلاحی پور

پرستاری مامایی خرم آباد

09166590413

9

عاطفه اکبری

دانشکده داروسازی

09197456128

مجمع خیرین سلامت استان

1

وحید کرمی

خیرین سلامت

09169798721

مرکز فوریت های پزشکی استان

1

علی محمدی

115

09134471543

دبیرخانه سلامت وامور مشارکت های اجتماعی دانشگاه

1

ذبیح محسنی

مشارکت ها

09169763050

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

1

احسان سوری

نهاد

09163161229

دفتر مرکزی دانشگاه

1

مجید ساری

دفتر مرکزی

09370888230