• 1403/02/11 - 12:18
  • - تعداد بازدید: 4
  • - تعداد بازدیدکننده: 4
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ادامه بازدید دکتر شفقت استاندار جدید لرستان از بیمارستان در حال ساخت نیایش خرم‌آباد

روند پیشرفت قابل توجه این پروژه طی ٢ سال گذشته را از زبان دکتر دلفان و ابراز رضایت و قدردانی استاندار را در این کلیپ ببینید

����مصطفی باقری / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
فیلمبردار/ تدوین کننده

منصوره شرافتی