لیست اخبار صفحه :3
گزارش تصویری از بازدید نوروزی دکتر دلفان
گزارش تصویری نوروزی

گزارش تصویری از بازدید نوروزی دکتر دلفان

گزارش تصویری از بازدید نوروزی دکتر بهرام دلفان رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی خرم آباد و تبریک نوروزی و گفتگو صمیمانه با کارکنان این مرکز پنجشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ عباس شیرزاد / وبدا لرستان