• 1403/02/19 - 09:43
  • - تعداد بازدید: 9
  • - تعداد بازدیدکننده: 9
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مراسم گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور دکتر دلفان

کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
فیلمبردار/ تدوین کننده

منصوره شرافتی