• 1403/02/11 - 12:24
  • - تعداد بازدید: 6
  • - تعداد بازدیدکننده: 6
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

کارگاه بزرگ عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مجتمع پردیس کمالوند

بازدید استاندار لرستان و رییس دانشگاه علوم پزشکی از پروژه‌های پد و آشیانه بالگرد بیمارستان نیایش، ساختمان اورژانس ١١۵، کتابخانه مرکزی و خوابگاه در حال ساخت دانشجویان
تشریح این پروژه ها را از زبان دکتر دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ببینید

تهیه و تنظیم: مصطفی باقری

کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
فیلمبردار/ تدوین کننده

منصوره شرافتی