• 1403/02/22 - 08:18
  • - تعداد بازدید: 4
  • - تعداد بازدیدکننده: 4
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
آیین تجلیل از اساتید نمونه

آیین تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور دکتر دلفان رئیس دانشگاه

آیین تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور دکتر دلفان رئیس دانشگاه
����تهیه و تنظیم: مصطفی باقری و علی حیدری
����مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
فیلمبردار/ تدوین کننده

منصوره شرافتی